top of page

Privacystatement

Dit privacystatement is opgesteld in maart 2024. Hier lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

 

Wie wij zijn?

 

Deze website is eigendom van de gemeenteraadsfractie van het CDA Groningen (hierna wij), verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de algemene verordening gegevensbescherming, te allen tijde bereikbaar via cdagroningen@gmail.com.

 

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

 

  • Wij verwerken persoonsgegevens van bezoekers van onze website via cookies. Wanneer je onze website bezoekt verzamelen we informatie die gerelateerd is aan het type apparaat, de browser en het websitegebruik, zoals de bron waarvan je bent doorgelinkt naar onze website, het moment waarop en welke pagina’s je op onze website bezoekt. Deze informatie is niet-identificeerbaar en helpt ons om onze website en haar gebruiksvriendelijkheid te verbeteren. Deze informatie verwerken wij voor een duur van maximaal drie jaar.

  • Wij verwerken persoonsgegevens van mensen die hun verhalen delen, reageren op verhalen of een contactverzoek achterlaten op onze website. Wij verzamelen en verwerken je gegevens om de inhoud te kunnen verifiëren, contact met je te kunnen opnemen en je te informeren over onze inzet binnen en buiten de gemeenteraad.

  • De informatie die wij op grond van jouw toestemming verwerken en tijdelijk bewaren is zorgvuldig overwogen en beperkt op grond van een gerechtvaardigd belang van verzameling.

 

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens?

 

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens wanneer je onze website bezoekt, wanneer je gegevens invult en achterlaat op onze website en wanneer je ons mailt.

 

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

 

Wij bewaren gegevens zo kort als nodig om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor ze verzameld zijn. Verder bepalen wij de duur aan de hand van wettelijk vereiste bewaartermijnen waarbij het uitgangspunt is dat wij gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

 

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

 

Wij delen jouw persoonsgegevens niet met derden tenzij wij hiertoe worden gedwongen door een overheidsinstantie, een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Jouw persoonsgegevens worden door ons niet doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. Wij hebben de nodige maatregelen getroffen om de verzameling van persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken en te beschermen.

 

Welke rechten heb jij?

 

Je hebt ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien, te corrigeren en te laten vernietigen. Hierbij geldt dat je op ieder moment eerdere gegeven toestemming voor jouw gegevensverwerking mag intrekken. In geval van een dergelijk verzoek moeten wij, ter bescherming van jouw persoonsgegevens, jouw identiteit kunnen vaststellen. Vervolgens zullen wij een verzoek voor zover mogelijk zo snel mogelijk en binnen uiterlijk 72 uur uitvoeren. Bij onmogelijke verzoeken of onmogelijkheden in verzoeken spannen wij ons in om jou hier zo zorgvuldig en spoedig mogelijk over te informeren. Voor verzoeken en vragen kan altijd contact worden opgenomen met cdagroningen@gmail.com.

 

Verantwoordelijkheden bij beveiliging persoonsgegevens?

 

Wij zetten ons maximaal in om persoonsgegevens te beschermen. Daartoe hebben wij administratieve en technische maatregelen getroffen die doorlopend worden geactualiseerd. Het is belangrijk om je ervan bewust te zijn dat wij wel invloed hebben op de verwerking van persoonsgegevens, maar geen invloed hebben op de manier waarop jij persoonsgegevens verzendt. 

 

De verzending van persoonsgegevens geschiedt dan ook op eigen risico. Zorg voor een goede beveiliging van jouw devices en een veilige internetverbinding.

 

Hoe bereik je ons met vragen, opmerkingen of klachten rondom privacy?

 

Bij vragen, opmerkingen of klachten rond de bescherming van jouw persoonsgegevens kan je contact met ons opnemen via cdagroningen@gmail.com. Daarnaast kunnen klachten over de verwerking van persoonsgegevens altijd worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Graag vragen we jou om (vermoedens van) een onverhoopt datalek bij ons te melden.

bottom of page